CONTACT

công ty TNHH sản xuất và thương mại RuiBo

Số:LK03-11,Khu phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài,xã Phú Xuan,thành phố Thái Bình

TEL:0912606158

EMAIL: WANSHENGZHANG578@GMAIL.COM 

BẢO HỘ LAO ĐỘNG 标志服